تلفن:


     03145838841          03145838842        03195027553        

      03195027554        03195027555

       آدرس:


       اصفهان، منطقه صنعتی دولت آباد، روبروی تقاطع دوم، پلاک 128

      کد پستی:


      8341668896

       جیمیل:


      carenkhab@gmail.com