تشک کندی

تشک فنری کارن مدل کندی سایز 180*80

موجود است

قیمت: ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ابعاد تشک : 180*80 سانتیمتر
 • ارتفاع تشک : 20 سانتیمتر
 • مناسب برای : نوجوان
 • دسته : تشک فنری
 • مناسب تا وزن : 65 کیلوگرم
 • ضمانت: 2 سال ضمانت وارانتی + 2 سال ضمانت گارانتی
افزودن به سبد خرید

تشک فنری کارن مدل کندی سایز 200*120

موجود است

قیمت: ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ابعاد تشک : 200*120 سانتیمتر
 • ارتفاع تشک : 20 سانتیمتر
 • مناسب برای : یک نفر
 • دسته : تشک فنری
 • مناسب تا وزن : 65 کیلوگرم
 • ضمانت : 2 سال ضمانت وارانتی + 2 سال ضمانت گارانتی
افزودن به سبد خرید

تشک فنری کارن مدل کندی سایز 130*70

موجود است

قیمت: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ابعاد تشک : 130*70 سانتیمتر
 • ارتفاع تشک : 20 سانتیمتر
 • مناسب برای : نوزاد
 • دسته : تشک فنری
 • مناسب تا وزن : 65 کیلوگرم
 • ضمانت : 2 سال ضمانت وارانتی + 2 سال ضمانت گارانتی
افزودن به سبد خرید

تشک فنری کارن مدل کندی سایز 200*180

موجود است

قیمت: ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ابعاد تشک : 200*180 سانتیمتر
 • ارتفاع تشک : 20 سانتیمتر
 • مناسب برای : دو نفر
 • دسته : تشک فنری
 • مناسب تا وزن : 65 کیلوگرم
 • ضمانت : 2 سال ضمانت وارانتی + 2 سال ضمانت گارانتی
افزودن به سبد خرید

تشک فنری کارن مدل کندی سایز 200*90

موجود است

قیمت: ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ابعاد تشک : 200*90 سانتیمتر
 • ارتفاع تشک : 20 سانتیمتر
 • مناسب برای : یک نفر
 • دسته : تشک فنری
 • مناسب تا وزن : 65 کیلوگرم
 • ضمانت : 2 سال ضمانت وارانتی + 2 سال ضمانت گارانتی
افزودن به سبد خرید

تشک فنری کارن مدل کندی سایز 200*160

موجود است

قیمت: ۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • ابعاد تشک : 200*160 سانتیمتر
 • ارتفاع تشک : 20 سانتیمتر
 • مناسب برای : دو نفر
 • دسته : تشک فنری
 • مناسب تا وزن : 65 کیلوگرم
 • ضمانت : 2 سال ضمانت وارانتی + 2 سال ضمانت گارانتی
افزودن به سبد خرید