نیم ست و روبالشی

نیم ست کارن پنبه پنبه 90

موجود است

قیمت: ۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال

تعداد تکه: 2عدد
شامل: 1 ملحفه کشدوز مناسب تخت 90
1عدد رویه بالش به ابعاد70*50 سانتی متر
جنس پارچه:کج راه پنبه پلی استر
نوع دوخت ملحفه: کشدوز
نوع دوخت روبالش: لبه دار – زیپدار

افزودن به سبد خرید

نیم ست کارن هتلی 160

موجود است

قیمت: ۸,۳۰۰,۰۰۰ ریال

تعداد تکه: 3عدد
شامل: 1 ملحفه کشدوز مناسب تخت 160
2عدد رویه بالش به ابعاد70*50 سانتی متر
جنس پارچه: کج راه پنبه پلی استر
نوع دوخت ملحفه: کشدوز
نوع دوخت روبالش: لبه دار – زیپدار

افزودن به سبد خرید

نیم ست کارن هتلی 180

موجود است

قیمت: ۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال

تعداد تکه: 3عدد
شامل: 1 ملحفه کشدوز مناسب تخت 180
2عدد رویه بالش به ابعاد70*50 سانتی متر
جنس پارچه:کج راه پنبه پلی استر
نوع دوخت ملحفه: کشدوز
نوع دوخت روبالش: لبه دار – زیپدار

افزودن به سبد خرید

نیم ست کارن هتلی 90

موجود است

قیمت: ۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال

تعداد تکه: 2عدد
شامل: 1 ملحفه کشدوز مناسب تخت 90
1عدد رویه بالش به ابعاد70*50 سانتی متر
جنس پارچه:کج راه پنبه پلی استر
نوع دوخت ملحفه: کشدوز
نوع دوخت روبالش: لبه دار – زیپدار

افزودن به سبد خرید

نیم ست کارن میکرو تکرنگ 90

موجود است

قیمت: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

تعداد تکه: 2عدد
شامل: 1 ملحفه کشدوز مناسب تخت 90
1عدد رویه بالش به ابعاد70*50 سانتی متر
جنس پارچه:میکرو
نوع دوخت ملحفه: کشدوز
نوع دوخت روبالش: لبه دار – زیپدار

افزودن به سبد خرید

نیم ست کارن میکرو تکرنگ 160

موجود است

قیمت: ۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال

تعداد تکه: 3عدد
شامل: 1 ملحفه کشدوز مناسب تخت 160
2عدد رویه بالش به ابعاد70*50 سانتی متر
جنس پارچه:میکرو
نوع دوخت ملحفه: کشدوز
نوع دوخت روبالش: لبه دار – زیپدار

افزودن به سبد خرید

نیم ست ضد آب دو نفره سایز 180

موجود است

قیمت: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
افزودن به سبد خرید

نیم ست کارن پنبه پنبه سایز 90 آبی

موجود است

قیمت: ۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال
افزودن به سبد خرید

نیم ست کارن پنبه پنبه سایز 90 گل بهی

موجود است

قیمت: ۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال
افزودن به سبد خرید

نیم ست کارن پنبه پنبه سایز 90 طوسی

موجود است

قیمت: ۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال
افزودن به سبد خرید

نیم ست کارن پنبه پنبه سایز 90 زرشکی

موجود است

قیمت: ۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال
افزودن به سبد خرید

نیم ست کارن پنبه پنبه سایز 90 کرم

موجود است

قیمت: ۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال
افزودن به سبد خرید

نیم ست کارن پنبه پنبه سایز 90 بنفش

موجود است

قیمت: ۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال
افزودن به سبد خرید

نیم ست کارن پنبه پنبه سایز 90 فیروزه ای

موجود است

قیمت: ۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال
افزودن به سبد خرید

رو بالش پنبه فلامنت داماک کد 13019

موجود است

قیمت: ۱,۰۹۰,۰۰۰ ریال
افزودن به سبد خرید

رو بالش پنبه فلامنت داماک کد 13014

موجود است

قیمت: ۱,۰۹۰,۰۰۰ ریال
افزودن به سبد خرید